Kan friluftsliv være en vei til bærekraft?

Kan friluftsliv være en vei til bærekraft?

Siden begrepet bærekraftig utvikling ble etablert i 1987 av Brundtland kommisjonen har det vært mye snakk om bærekraft i ulike sammenhenger. Faktum er at selv om vi snakker om bærekraft, miljø og klima nesten daglig, så har verdensbefolkning doblet seg og vi bruker fire ganger så mye ressurser som i 1970. Samtidig er verdens populasjon av ville dyr redusert med to tredjedeler siden 1970.

Verden kan se ganske dystert ut når jeg leser nye rapporter om klima, tap av biologisk mangfold og villmarksområder. Det er lite som tyder på vesentlig endring. Stephen Hawking har til og med foreslått at vi bør tenke på hvordan vi kan flytte til en annen planet i neste hundre år. Men må det være slik at vi ødelegger planeten vår i navn av velferd og økonomisk vekst? 

FRILUFTSLIV

Friluftsliv er i sin natur kanskje en av de mer bærekraftige fritidsaktivitetene og bringer oss mennesker ut fra varme kontorer og stuer til det enkle gode livet i natur. Det er noe som skjer inn i oss, når vi er i bevegelse, når vi puster inn frisk luft og når synet vårt ser på horisonten hvor omverden er full av beroligende stillhet. Father of national parks i USA, John Muir har innsett dette allerede for 140 år siden da han sa “Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find out that going to the mountains is going home; that wilderness is a necessity.” Jeg er enig med ham at tilværelsen i villnatur er et av menneskelige behov. Der ute trenger man plutselig ikke så veldig mye og det holder med et tak over hodet og noe å bite i på kvelden.

BÆREKRAFT

Ut fra FNs definisjon handler bærekraft om å ta hensyn til konsekvenser av våre handlinger på miljø, kultur og velferd av framtidige generasjoner. Det vil si at det vi gjør bør ikke ødelegge natur, lokale samfunn og vår bruk av ressurser bør være på et nivå som gjør at også framtidige generasjoner kan høste like mye som vi har gjort. Og der har vi en stor utfordring. Selv om det snakkes om bærekraft på ulike arenaer for mer enn 30 år nå, er det ganske lite som tyder på en vesentlig endring og vi har vært vitner til (bare) kraftig vekst.

Det er der friluftsliv og hverdag kontakt med natur spiller en avgjørende rolle i stadig mer urbanisert verden. Vi må komme oss ut. Og når vi gjør det er det sjanse for at vi skjønner bedre at vi ikke kan ha mer hvert år. Etter hvert kommer vi til å skjønne at vakre verden rundt oss har også sine begrensninger og at vi balanserer allerede på vippepunktet av mange økosystemer rundt oss.

MEN HVA SKAL VI GJØRE DA?

Løsning er både enkelt og komplisert. Dersom vi ikke vil være færre mennesker på jorden, må vi gå ned i forbruk. Det handler ikke bare om fly, kjøtt, det handler egentlig om alt og alle valg vi gjør i hverdagen. Min råd til å redusere forbruk er følgende:

TO CONSUME, OR NOT TO CONSUME, THAT IS THE QUESTION

Dette forutsetter at vi kan endre vårt syn på hva som er "kult" og hva som gjør oss lykkelig. Her vil jeg sitere norske økofilosofen Arne Næss "Den forestilling om levestandard vi har i dag involverer fantastisk mye som ikke trengs. Vi må legge oss på en lavere levestandard, men med like høy eller høyere livskvalitet. Det kan ta tid, men vi må gå i den retningen."

Ofte er vår forbruk knyttet til at vi har begrenset fritid og har ønske om å maksimalisere nytte av de fridagene vi har. Men hva med å snu om denne tanken? Vi trenger ikke å være weekend warriors. Vi kan jobbe mindre og ha mer fritid til det vi vil. Det er fristende i hvert fall for meg å ha mer tid til å være ute, utforske fjelldaler og vidder hvor det går ingen sti, møte folk som deler samme interesse og verdier som meg. Leve mer i takt med natur. Norge er et heldig land, med så mye flott natur. Her trenger man virkelig ikke å dra langt hjemmefra for å oppleve små eller store Eventyrer. Det er bare fantasien og tid som setter grenser.

HVORDAN SKAL VI GJØRE VÅRT FRILUFTSLIV MER BÆREKRAFTIG?

Det finnes en god del løsninger som kan gjøre vårt friluftsliv mer bærekraftig. Her vil jeg anbefale å se på resultater fra prosjektet Friluftsparadokset (https://friluftliv.com/) som undersøker flere forbruksaspekter av våre uteaktiviteter. Det viktigste er å maksimalisere tiden ute og minimalisere materielle ressurser som behoves for mitt friluftsliv.

Hva tenker du?