Topptur med kunnskap i bagasjen!

Topptur med kunnskap i bagasjen!

Jeg er i Lyngen-traktene. Denne gangen for å lære mer om elementene jeg ferdes i dag etter dag. Snøen er mer kompleks enn du kanskje tror og med meg har jeg Lars Tveit Christiansen som lærer bort livsviktig kunnskap om ferdsel i skredterreng. Gjennom sitt firma, LTC Fjellsport, driver Lars med breføring og kursholding. Med erfaring fra blant annet Røde Kors Hjelpekorps har Lars opparbeidet seg stor kunnskap som han nå deler. 

For toppturentusiasten er Lyngen et paradis. Sylspisse tinder, omkranset av isbreer, elvedaler og bjørkeskog, for ikke å glemme fjordene som strekker seg rundt Lyngenhalvøya. Et kunstverk for øyet og en lekeplass for skikjøreren. De siste dagene har vært innholdsrike med mer enn bare kursing. 5 topper har blitt besteget med skikjøring morgen som kveld. Vi har vært på tur i både strålende sol og dansende nordlys. På tur har fokuset vært rettet mot skredkunnskap - kunnskap enhver som ferdes i vinterfjellet burde kjenne til. Her deler jeg 3 ting du burde kjenne til når du går på topptur.


Ekte idyll på topptur i Lyngen.


1. HVOR ER DET TRYGT Å FERDES?

Med fjelltoppen som mål vandrer du oppover fjellsidene. Du har forhåpentligvis studert kart og funnet tryggest mulig rute til toppen. For selv om du skal ta deg opp alle høydemeterne til toppen, trenger ikke alltid turen by på stor risiko. Du må tenke på terrenget du går i, så vel som terrenget over og under. 

Først kort om terrenget du går i. Tommelfingerregelen sier at snøskred kan utløses i terreng brattere enn 30 grader. Det betyr at om du ferdes i terreng slakere enn 30 grader så kan du nesten alltid gå trygt for skred. Men regelen kommer naturlig nok ikke uten unntak. Er terrenget brattere enn 30 grader over deg kan du likevel bli tatt om du fjernutløser skred eller om skred utløses naturlig i henget over deg. Derfor er det viktig å også vurdere terrenget over der du går. Hva er sannsynligheten for at et skred utløses over deg? Er du i utløpssonen? Dette er noen av spørsmålene du burde ha i bakhodet. 


Her er et eksempel på skog som terrengfelle. Blir du tatt av et slikt skred blir du kastet inn i trær og de mekaniske skadene kan være livstruende.


Også terrenget under deg er verdt en vurdering
. Hva blir konsekvensene om det går et skred? Unngå terrengfeller, altså terreng der konsekvensene av skred blir ekstra store. Stup, skog, kløft, bekkedaler, skavler og åpne vann kan være eksempler på terrengfeller. Om det skulle gå et skred i terrenget over en bekkedal, vil snøen samles i bekkedalen og du kan risikere å bli begravd svært dypt. 

2. VÆR KLAR OVER SKREDPROBLEMENE

varsom.no meldte om to skredproblem da vi gikk i fjellene i Lyngen. Fokksnø, altså nedføyket svakt lag med nysnø, samt vedvarende svake lag i snøen. Disse problemene la føringer for hvordan vi gjennomførte turer og vi passet oss for terreng der skredfaren var størst. 


Utgravd snøprofil med testing av de ulike lagene. 

For å forstå skredproblemer kan det være veldig lærerikt å grave ut en snøprofil som viser snøens lagdeling. Som en del av kurset gravde vi oss 2 meter ned i snøen for å ta en nærmere titt på snøen under oss. Her så vi spesielt godt de vedvarende svake lagene i snøen, som kan kollapse ved stor tilleggsbelastning. De aller fleste som omkommer av snøskred i Norge blir tatt av snøskred forårsaket av nettopp vedvarende svake lag. Det er med andre ord noe man skal passe seg for! 

Da vi studerte lagdelingen fant vi flere svake lag bestående av rimkrystaller og kantkornet snø. Disse lagene består av en del luft og kan kollapse og fungere som et glilag for snøen over på grunn av den lite faste konsistensen. 

Å bli kjent med ulik type snø og forstå problemet med ulike typer lagdeling gir deg bedre forutsetninger for å selv kunne vurdere skredfare. 


Åsne Bjørk og Lars Tveit Christiansen på vei opp Stetinden i Lyngen.3. DEN MENNESKELIGE FAKTOREN

Et tema jeg synes er spesielt interessant i skredfaget er den menneskelige faktor. Det handler rett og slett om at vi i enkelte situasjoner ikke klarer å ta inn over oss risiko, eller ser farene omkring oss, men overvurderer egen evne til håndtere dem. 

Jeg ser mange dumdristige veivalg når jeg er ute i den norske fjellheimen. Noen valg tas nok fordi man ikke har tilstrekkelig kjennskap til skredfaget, men jeg tror også endel valg gjøres fordi man har så lyst på god kjøring eller å nå toppen, at man vurderer faren ved veivalget til lavere enn den faktisk er. For å redusere faren av den menneskelige faktor kan det være lurt å stoppe opp og diskutere ulike veivalg før man går inn i farlig terreng.

For meg som går mye alene prøver jeg å sette klare grenser for hvor stor risiko jeg er villig til å ta. Å sette grenser er vanskelig, men jeg tenker som så at om jeg tar risikable veivalg hver dag, så vil det trolig en dag ikke lenger gå bra. Derfor prøver jeg å unngå risiko i hverdagen der det er mulig. Min tommelfingelregel når jeg går alene er at om magefølelsen er dårlig, så snur jeg eller tar en annen vei. Ville du kjørt her? For et par dager siden fikk jeg se det jeg vil si er et veldig godt eksempel på den menneskelige faktor. Disse skikjørerne valgte en svært risikabel "transportetappe" for å komme seg opp i en fjellside med ukjørt pudder. Her ble det etter min mening gjort mange feilvuderinger som kan være påvirket av deres sterke ønske om å finne den beste snøen. De kjørte i skredterreng, var i perioder samlet i klynge slik at alle ville bli tatt i samme skred og hadde en stor terrengfelle, i form av en bekkedal, under seg. 

SKREDKUNNSKAP ER KUNNSKAP DU TRENGER PÅ TOPPTUR!

Mitt formål med de to siste blogginnleggene er ikke å gi en tilstrekkelig innføring i skredfaget, men å gi en vekker til deg som ferdes i bratt terreng uten å kjenne til faresignaler, snøforhold eller kameratredning. Selv har jeg lest en del litteratur om skred og på den måten prøvd å tilegne meg nok kunnskap til at jeg kan ta gode vurderinger i fjellet, men jeg føler likevel at skredkunnskap læres best gjennom praktisk trening ute i fjellet. Derfor synes jeg det har vært topp å få bli med LTC Fjellsport på tur. Jeg har de siste dagene fått gjennoppfrisket gammel kunnskap og tilegnet meg en god del nytt.  

Trenger du og vennegjengen en oppfriskning i skredfaget anbefaler jeg dere å melde dere på et kurs. I tillegg til å få mye bra skikjøring er vil dere også få nyttig kunnskap som dere aldri vil angre på at dere har med dere på tur! 

LTC Fjellsport
ltc.fjellsport@gmail.com

ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD OG TRYGG TUR UT I FJELLET!