Velg norsk turutstyr

Det er de tre norske turutstyrmerkevarene Alfa, Aclima og Drytech som nå går sammen om initiativet som skal gjøre norske turentusiaster mer bevisste hva slags utstyr de velger.

Velg norsk turutstyr

─ Vi mener ganske enkelt at norske selskaper har bedre forutsetning for å utvikle produkter tilpasset norske friluftsopplevelser. De fleste norske selskaper bygger sin produktutvikling på lange, lokale frilufttradisjoner fra vår særegne natur og klima, og produktene får kvalitet og egenskaper tilpasset dette. Derfor er det viktig at vi også støtter opp om de norske merkevarene og produktene, sier Thor Øyvind Hagen, som er salgs- og markedssjef i turskoprodusenten ALFA.

Vil ha flere med

Budskapet #velgnorskturutstyr vil være en viktig del av markedsføringene til de tre selskapene som står bak initiativet, både i sosiale medier og andre kanaler. Samtidig kommer de med en sterk oppfordring til resten av bransjen.

─ Skal vi lykkes med å posisjonere norsk turutstyr mot de store internasjonale gigantene, må vi løfte sammen. Vi håper derfor at flere av de mange sterke norske merkevarene vil slutte opp om initiativet og bidra til at det får den synligheten det fortjener, sier markedssjef i ulltøyprodusenten Aclima, Ole Magnus Halvorsen.

Godt utstyr gir gode opplevelser

En samlet norsk friluftbransje har god tro på at flere nordmenn vil få smaken på friluftslivet når så mange i år må legge ferien til eget land, og storslått norsk natur. Da er det særlig viktig at turutstyret bidrar til å forsterke den gode turopplevelsen. 

─ Naturen er naturlig nok det aller viktigste for den gode turopplevelsen. Samtidig er rett utstyr viktig for en god tur og for at naturopplevelsen skal få stå i fokus. Velger du norske merkevarer, velger du også kvalitet, testet og utviklet for norske forbrukere, avslutter Kyrre Jonassen, salgssjef i Drytech, som blant annet produserer REAL Turmat.