Kundesenter

Garanti og reklamasjon

Her finner du informasjon om garantien på ALFAs produkter og hvordan du reklamerer på en vare.

Hva er garantien på ALFAs produkter?

Etter forbruksloven har alle våre produkter solgt til konsumentmarkedet 2 års garanti mot produksjons- og materialfeil i henhold til kjøpsloven.

ALFA For Life™ skoen Impact A/P/S GTX er et produkt som er spesielt utviklet for å vare, og med denne skoen får du en garanti som er utvidet til hele 5+3 år mot produksjons- og materialfeil. Les mer om skoen, garantien og vilkår her

ALFAs Garanti gjelder kun hvis produktet er behandlet i henhold til våre anbefalinger for bruk og vedlikehold og dekker ikke skader som er forårsaket av normal slitasje, kutt/skarekutt, ulykker, feil bruk, kjemikalier, forurensing, hydrolyse eller naturlig nedbrytning av farger.

Dersom en feil i et produkt oppstår pga. en produksjonsfeil vil dette om mulig bli reparert. I de tilfeller dette ikke er mulig vil produktet ble erstattet med et nytt par. Skader som ikke dekkes av garantien kan i noen tilfeller repareres for et vederlag. Du kan enkelt booke reparasjon her.

Hvordan reklamerer jeg på en vare?

Opplever du feil eller mangler ved et produkt kjøpt i vår nettbutikk registrerer du returen din her: 

Vi gjør oppmerksom på at reklamasjon på ALFA-produkter kjøpt gjennom en av våre forhandlere IKKE skal sendes direkte til oss. Ta i dette tilfellet kontakt med utsalgsstedet du kjøpte varen og bring med deg kvitteringen eller annen dokumentasjon på kjøpet.

Hvilke rettigheter har jeg?

Forutsatt at det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, har forbrukeren (i tråd med Forbrukerkjøpsloven (FKL)) rett til å:

  • Velge mellom retting og omlevering i samsvar med FKL. §29 og §30
  • Kreve prisavslag etter FKL. §31
  • Kreve heving etter FKL. § 32 dersom mangelen ikke er uvesentlig

og/eller

  • Kreve erstatning etter FKL. § 33 dersom forbruker har lidt økonomisk tap som følge av at produktet har en mangel.