ALFA For Life

ALFA For Life™ er ALFAs samlede innsats for å redusere sitt miljøfotavtrykk. ALFA For Life ble igangsatt i 2019, og består i dag av til sammen 14 ulike delprosjekter som omfatter alt fra selskapets råvare- og ressursbruk, transport av produkter til hvordan de kan bidra til å øke kunnskapen om vedlikehold, reparasjon og gjenbruk av sko. Les mer om ALFAs tiltak for å redusere sitt miljøfotavtrykk.