ÅPENHETSLOVEN

Alfa Sko AS er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

I Alfa arbeider vi kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettighetene og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal oppleve verdige og anstendige arbeidsforhold. Vi i Alfa setter høye krav til sosialt ansvar og etterfølgelse av menneskerettigheter, og vi forventer og krever den samme høye standarden fra alle våre leverandører.

I Alfa har vi en Code of Conduct som beskriver vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår Code of Conduct forplikter både oss og våre leverandører til å overholde menneskerettighetene og til å drive en bærekraftig virksomhet. Våre COC er en integrert del av alle våre avtaler.

Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt i Alfa og hos våre leverandører. Rapportering om våre aktiviteter blir en del av den årlige bærekraftrapporten som publiseres første gang i juni 2023.

Les ALFAs redegjørelse etter åpenhenetsloven i 2023, våre aktsomhetsvurderinger og vår Code of Conduct.

Oppsummert har arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser av våre leverandører begynt med å identifisere hvor vår virksomhet kan ha potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter og etterlevelse av anstendige arbeidsforhold. Vi gjennomfører fortløpende kartlegging og kontroller hos våre leverandører for å sikre etterlevelse av kravene.

Alfas informasjonsplikt etter Åpenhetsloven 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi håndterer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, så kan du sende oss et informasjonskrav. Vi vil svare på dette innen tre uker. Vi vil også utføre aktsomhetsvurderinger som offentliggjøres hvert år. 

  • Informasjonsforespørsler knyttet til Alfa sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven kan enten sendes per post til Alfa Sko AS, Postboks 89, 2711 GRAN eller på email til info@alfa.no Merk gjerne henvendelsen med "Åpenhetsloven".
  • Du trenger ikke å begrunne din henvendelse, men en begrunnelse kan gjøre at du får et mer dekkende svar på forespørselen.
  • Retten til informasjon gjelder både generell informasjon om hvordan Alfa håndterer negative konsekvenser, og spesifikk informasjon knyttet til våre varer og tjenester.